Pologne

Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Xawery Konarski
ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
Poland
Tél. : (+48) 12 426 05 30
Fax. : (+48) 12 426 05 40
poland@lexing.network
www.traple.pl

 

 Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy